Att jobba hos oss

Hos Sterling Cooper får du som konsult möjlighet till kompetensutveckling då vi jobbar på ett annorlunda sätt jämfört med andra konsultföretag. När du placeras hos en kund kopplas du ihop med ett team internt på Sterling Cooper bestående av personer med erfarenhet av din kunds affärsområde. Detta för att skapa ett relevant forum för dig där du kan bolla idéer och lösningar åt din kund. Det ger även möjlighet till att få coachning inom affärssystem och andra verktyg. Detta ger mervärde både för kunden och för dig som konsult; kunden får en funktion med bred kunskaps- och erfarenhetsbas och du kan känna dig trygg i din roll när unika (för kunden eller för dig) problemställningar dyker upp, vilket ger dig en möjlighet att bredda din kompetens. Då alla på företaget är ekonomer i varierande befattningar har du dessutom möjlighet att rådfråga och diskutera dina kommande karriärsteg.

Sterling Cooper jobbar för ursprungs- och könsneutralitet där vi ser att rätt kompetens hamnar på rätt arbetsuppgift. Vi tillämpar nolltolerans för diskriminering både internt på Sterling Cooper och ute hos våra kunder.