Interimkonsulter


Vi är ett annorlunda konsultföretag. När man hyr en konsult av oss får man inte bara en resurs, man får en funktion. Då Sterling Cooper är ett nischat konsultföretag har alla våra medarbetare kunskaper och erfarenheter inom ekonomiområdet. Alla har dock erfarenheter från olika branscher och har sina specifika expertområden vilket summerar i en bred kunskapsbas. I våra interna forum utbyts erfarenheter kontinuerligt och där ges även en plattform att lösa specifika kundproblem tillsammans. Detta ger mervärde både för kunden och för konsulterna; kunden får en funktion med bred kunskaps- och erfarenhetsbas och konsulten kan känna sig trygg i sin roll när unika (för kunden eller konsulten) problemställningar dyker upp.

Vad vi enkelt uttryckt gör annorlunda är alltså att vi nyttjar den kompetens som finns inhouse hos oss på ett mycket bättre sätt, ett sätt som gynnar både våra kunder och konsulter.

Vi vet att ekonomerna oftast sitter med känslig information om våra kunder och kundernas kunder. Därmed ställer vi höga krav på integritet och sekretess.

Hos oss kan du hyra följande kompetenser:

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Ekonomiansvarig
 • Project Controller
 • Business Controller
 • Financial Controller
 • Controllerchef
 • Redovisningsansvarig
 • Redovisningsspecialist
 • Internrevisor
 • Koncernredovisningschef
 • Koncernredovisningsekonom
 • Redovisningsekonom
 • Projektledare
 • Treasury