Management Consulting

Sterling Cooper åtar sig uppdrag inom Management Consulting där vi tar fram och driver förändringsprojekt inom ekonomiområdet. Vi tillhandahåller hela funktionen från identifiering av problem och framtagning av handlingsplan till implemetering av strategin och uppföljning. Exempel på uppdrag vi genomfört:

  • Skapa ordning i kaos i ett globalt leveransprojekt med mångmiljardbelopp i ordervärde inom tågindustrin. Vända negativt utfall till positivt.
  • Bidra med finansiella och kommersiella strategier för att lösa tvister med leverantörer inom tung tillverkningsindustri.
  • Förbättra rapporteringsprocess, verktyg och mallar för månadsvis och kvartalsvis prognostisering. Säkerställa att ledningen får tillförlitliga beslutsunderlag.