fbpx
Vi kan förse dig med en engelsk copywriter

miljöpolicy

Vi tar ett aktivt engagemang i att göra planeten grönare.

Miljöarbetet på Sterling Cooper består i att kontinuerligt försöka hitta bättre alternativ till miljöpåverkande material samt anpassa verksamheten till att bli så resurseffektiv som möjligt. Vår miljöpolicy innebär att vi skall bedriva vår verksamhet på sådant sätt att vi i alla sammanhang strävar efter att minimera vår negativa påverkan på den omgivande miljön och därmed bidra till förbättrade levnadsvillkor för alla. Vårt mål är att bli miljöcertifierade enligt normen ISO 14001 inom en snar framtid.

Strategin för att nå målet är definierad:

  • Inom ramen för Sterling Coopers ekonomi och kvalitetsmål bedriva verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår,
  • arbeta för ökad interninformation på alla nivåer och därmed skapa ett ökat miljömedvetande i hela organisationen så att miljöhänsyn alltid beaktas i det dagliga arbetet,
  • fortsättningsvis välja miljöanpassade material,
  • följa upp våra övergripande miljömål. 

Strategin för att nå målet är definierad:

  • Inom ramen för Sterling Coopers ekonomi och kvalitetsmål bedriva verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår,
  • arbeta för ökad interninformation på alla nivåer och därmed skapa ett ökat miljömedvetande i hela organisationen så att miljöhänsyn alltid beaktas i det dagliga arbetet,
  • fortsättningsvis välja miljöanpassade material,
  • följa upp våra övergripande miljömål.
TELEFON
Vxl: 08-518 393 00
ADRESS
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm
Webbplatsen använder kakor (cookies) för kontaktformulär, inloggningar och statistik. Klicka på Godkänn för att acceptera detta.